2019 Varsity Schedule

DayDateOpponentlocationTime / ResultNotes
Thursday8/29/2019Livonia StevensonLivonia, MI7:00PM
Friday9/6/2019BrightonNovi, MI7:00PMTastefest
Friday9/13/2019Plymouth SalemAway (TBD)7:00PM
Friday9/20/2019HowellHowell, MI7:00PM
Friday9/27/2019PlymouthNovi, MI7:00PMHomecoming
Friday10/4/2019CantonPlymouth, MI7:00PM
Friday10/11/2019HartlandHartland, MI7:00PM
Friday10/18/2019NorthvilleNovi, MI7:00PM
Friday10/25/2019CrossoverNovi, MI7:00PMSenior Day