2017 Varsity Schedule

DayDateOpponentlocationTime / ResultNotes
Thursday8/24/2017Birmingham GrovesBeverly Hills, MIL 42-21
Thursday8/31/2017Livonia StevensonNovi, MIL 44-21
Friday9/8/2017HowellHowell, MIW 20-0
Friday9/15/2017BrightonNovi, MIL 28-14Tastefest
Friday9/22/2017CantonPlymouth, MIL 56-12
Friday9/29/2017HartlandNovi, MIW 14-7Homecoming
Saturday10/7/2017SalemPlymouth, MIL 34-14
Friday10/13/2017NorthvilleNovi, MIW 21-6Senior Day
Friday10/20/2017Westland John GlennWestland, MIL 34-27